‘HAJDER-ART’ je umjetnička radionica koja se bavi rezbarstvom(duborezom) u drvetu. Počeci ove radionice sežu do polovine šezdesetih godina prošlog stoljeća. Istu je osnovao hadži Sulejman Hajderovac, a radionica je u određenim periodima upošljavala i po desetak radnika.

 Iako je broj radnika varirao tokom vremena, jedina konstanta je bio Salim. On je najmlađi od šestoro Sulejmanove djece, koji je strpljivo učio tajne zanata od svog oca. U posljednjih nekoliko godina Salim je u velikoj mjeri oživio rad u radionici, u što je veoma uspješno uključio oba svoja sina:Benjamina i Edina.

Iza njih trojice je ostao veliki broj umjetničkih radova, sa veoma zahtjevnim ne samo vjerskim nego i svjetovnim motivima. Ovih dana se suočavamo sa jednim od najvećih izazova u 50 godina postojanja, a to je izrada stolice za Svetog Oca.