Svi predmeti su unikatni i rade se po narudžbi sa dimenzijama po želji naručioca, te se izrađuju od kvalitetnog drveta kao što je orah, trešnja, mahagoni, hrast, javor, bukva, joha, jasen i lipa.